Om ROT-avdraget

Vill du använda ROT-avdraget för att anlita vårt byggföretag i Stockholm? Här går vi kort igenom hur det fungerar. För mer information, läs vidare på Skatteverkets hemsida eller kontakta oss!

Detta är ROT-avdraget i korthet

Under 1990-talet infördes ett skatteavdrag som gjort det billigare att anlita seriösa hantverkare. ROT-avdraget kan användas vid renovering, till- och ombyggnad.

För dig som anlitar oss innebär ROT att du kan få betala 30 procent mindre för arbetskostnaderna när vi utför ett uppdrag i din bostad. Avdraget gäller endast i en fastighet som du äger och bor i helt eller periodvis. En annan regel gör gällande att det endast är de som betalar skatt i Sverige som kan nyttja skattereduktionen.

ROT-avdrag i samband med byggtjänster

I vår bransch är det mycket vanligt att kunderna väljer att nyttja sina rättigheter till ROT. Det är enkelt då du får en faktura direkt i handen där ROT-avdraget redan är inräknat.

Vår byggföretag i Stockholm sköter den administrativa biten och tar kontakt med Skatteverket, allt i enlighet med fakturamodellen. Under vår tid som byggare har vi utfört allt från renoveringar till kompletta ombyggnationer åt kunder som tagit del av skatteavdraget.

Vi ger tips kring hur du kan sänka arbetskostnaderna

När du anlitar vårt byggföretag i Stockholm ser vi gärna över ditt projekt i detalj och tittar på vilka delar som kan vara ROT-berättigade. Det nuvarande årliga beloppet som en enskild person kan dra av ligger på 50 000 kronor. Om ni är två som äger ert hem tillsammans kan ni slå ihop era bidrag.